WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2018/2019

Począwszy od roku szkolnego 2014/2015, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów uzyskali prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. W roku szkolnym 2018/2019 obowiązek zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych obejmie uczniów klasy I – III, IV – VIII  szkoły podstawowej.

Rodzice, którzy wyrażają pisemną zgodę na naukę religii, zakupują we własnym zakresie niżej podane podręczniki:

Poniżej lista podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.

SZKOŁA PODSTAWOWA

KLASY I-III

KLASA IV

KLASA V

KLASA VI

KLASA VII

KLASA VIII

GIMNAZJUM

KLASA 3 GIM