Kim będę, gdy dorosnę? Zostanę strażakiem!!!

W klasach I-III szkoły podstawowej, w ramach zajęć związanych z doradztwem zawodowym, powinno się prowadzić zajęcia, których celem jest:

  1. umożliwienie konfrontowania skłonności, zainteresowań i uzdolnień z konkretnymi sytuacjami zawodowymi,
  2. wszechstronne zapoznawanie dzieci z różnego rodzaju obszarami zawodowymi i zawodami,
  3. kształtowanie określonej motywacji do rozwoju zawodowego.

W ramach tego typu zajęć klasa III H pod opieką nauczycieli: mgr Marzanny Brzozowiec (prywatnie druhny KSRG OSP STARY BRUS biorącej czynny udział w życiu jednostki) i mgr Adriany Mazowieckiej, uczestniczyła w wycieczce do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w Lublinie i bawiła się na Pikniku Strażackim na Błoniach pod Zamkiem. Dzięki temu uczniowie klasy trzeciej mieli niepowtarzalną okazję poznać zawód strażaka i jego miejsce pracy.

W JRG NR 4 dzieci brały udział w zajęciach edukacyjnych w Sali „Ognik”, gdzie uczyły się bezpiecznego posługiwania urządzeniami elektrycznymi, jak również same mogły zademonstrować zaskoczonym tym faktem strażakom zdobyte w czasie edukacji szkolnej umiejętności: monitorowanie oddechu, układanie w pozycji bezpiecznej, ewakuowanie się z pomieszczeń w razie pożaru i zadymienia, prawidłowe wzywanie pomocy. Funkcjonariusze byli zdumieni poziomem wiedzy i umiejętności trzecioklasistów w tym zakresie. Jednak gdy nauczyciel wychowawca jest jednocześnie strażakiem to sprawy bezpieczeństwa są traktowane zawsze priorytetowo, więc nie mogło być inaczej.Od najmłodszych lat dzieci powinny w trakcie zabaw poznawać prawidłowe modele zachowania się w sytuacjach kryzysowych, które tak naprawdę mogą zdarzyć się wszędzie. Od tego czy nabędą prawidłowe nawyki, zależy ich własne bezpieczeństwo.

Na piknik dzieci zostały zaproszone przez Wojewódzką Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, gdyż klasa III H to laureaci wojewódzkiego konkursu „Nie wypalaj traw”. Ich talent plastyczny został należycie doceniony, a uczniowie otrzymali bardzo atrakcyjne nagrody, m.in. czujniki dymu i czadu, gry edukacyjne, przybory szkolne z motywem strażackim, kubki, breloczki i inne gadżety. Na pikniku dzieci miały zapewnione bezpłatne atrakcje: gaszenie płomieni prawdziwymi gaśnicami, przymiarki mundurów i hełmów, zabawy syreną strażacką, wirowanie w urządzeniu imitującym lot, bitwy na dmuchanym ringu, celowanie wodą z hydronetki do celu, tory przeszkód, pokaz samochodów specjalistycznych, zabawę w dmuchanych kulach, a także pokaz specjalistycznych urządzeń ratowniczych.

Wycieczka bardzo się dzieciom podobała, a zawód strażaka im najwidoczniej zaimponował. Wyrazem tego były deklaracje: „Ja też zostanę strażakiem!!!” Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu.

mgr Marzanna Brzozowiec

Skip to content