,,Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie”

,,Odpal myślenie, nie wchodź w uzależnienie” –  to projekt skierowany do uczniów klas II Gimnazjum, który nasza placówka realizuje cyklicznie we współpracy z Komendą Miejską Policji w Lublinie oraz Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie. Celem programu jest zwiększenie wiedzy na temat szkodliwości zażywania środków odurzających, w szczególności dopalaczy oraz promowanie zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

Spotkanie młodzieży ze specjalistami zajmującymi się problemem uzależnień przybiera formę debaty, podczas której uczniowie mają szansę zadawać pytania, wyjaśniać wątpliwości, dzielić się własnymi opiniami. Debatę rozpoczyna przygotowana i odegrana przez uczniów inscenizacja dotycząca problemu uzależnienia od narkotyków. Młodzież, poprzez aktywne uczestniczenie w dyskusji, ma możliwość głębszego zapoznania się  z  konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi,  jakie wiążą się z dopalaczami i innymi uzależnieniami, a także wyrobienia poczucia odpowiedzialności za swoje trzeźwe wybory życiowe.

Realizację projektu zakończono 21 maja 2018r. analizą wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród uczniów gimnazjum, uczestniczących w programie. Wyniki badania ankietowego wskazały, że w ocenie młodzieży, spotkanie ze specjalistami i rozmowa na temat rosnącego problemu używania środków psychoaktywnych jest potrzebnym elementem działań wychowawczo-profilaktycznych.

Szczególne podziękowania kierujemy do grona zaproszonych gości, którzy mimo licznych obowiązków znaleźli czas, by służyć naszej młodzieży swoją wiedzą i doświadczeniem:

Łukasz Krzysztoń – psycholog, terapeuta, Stowarzyszenie Powrót z U.

Elżbieta Konowałek – Wydział  Prewencji KMP w Lublinie, koordynator projektu

Podinspektor Leszek KołudzkiWydział Prewencji KMP w Lublinie

Asp. szt. Mariusz Kurębski – dzielnicowy Komendy Miejskiej Policji Lublin

Sylwia Kuźma-Langford- pedagog szkolny

Skip to content