Międzyszkolny Konkurs Plastyczny dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej- „Świat w kawałkach – świat moimi oczami”

Regulamin
Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej  – „Świat w kawałkach – świat moimi oczami”

Organizator:

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie

 Cele konkursu:

– poszukiwanie najzdolniejszej plastycznie młodzieży niepełnosprawnej,

– stwarzanie warunków do rozwoju twórczego,

– wyzwalanie wśród dzieci i młodzieży satysfakcji oraz radości płynącej z aktu tworzenia,

– prezentowanie prac na wystawie pokonkursowej i wystawach promocyjnych,

– tworzenie klimatu życzliwości i tolerancji.

Warunki konkursu:

  1. W Konkursie Plastycznym „Świat w kawałkach – świat moimi oczami” mogą brać udział dzieci i młodzież niepełnosprawna zajmująca się twórczością plastyczną, wiek uczestników: 7 – 15 lat
  2. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie pracy dowolnego formatu w dowolnej dyscyplinie plastycznej, takiej jak: rysunek, malarstwo, grafika.
  3. Do pracy należy dołączyć dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia.
    Na odwrocie każdej pracy należy umieścić sygnaturę: imię i nazwisko, wiek, klasa, szkoła, imię i nazwisko opiekuna.
  4. Prace należy nadsyłać do 28 maja 2018r. z dopiskiem (Konkurs Plastyczny „Świat w kawałkach – świat moimi oczami” na adres:

Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50,20 – 810 Lublin,

e-mail: poczta@zs12.lublin.eu, telefon: 81 466 46 10, fax: 81 466 46 13

  1. O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani do 31 maja 2018r. Powołana przez organizatorów Komisja Konkursowa, w skład której wejdą artyści plastycy, psycholog, pedagog. Komisja oceni prace, biorąc pod uwagę wartości artystyczne, inwencję twórczą i wrażliwość autora, rodzaj i stopień niesprawności oraz wiek.

 

Karta uczestnika w konkursie plastycznym

Koordynator:

Adriana Mazowiecka   adriana.mazowiecka@zs12lublin.eu

Skip to content