ZEBRANIA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS 4-7 SP I GIMNAZJUM

16 maja 2018 r. (środa)

Przypominamy, że zgodnie z harmonogramem w najbliższą środę odbędą się spotkania z rodzicami uczniów klas 4-7 SP im. T. Kościuszki w Lublinie oraz Gimnazjum nr 27 w Lublinie. Rodzice zostaną zapoznani z przewidywanymi ocenami
z poszczególnych przedmiotów, przewidywaną ocena zachowania oraz możliwością ich poprawy. Zebrania klasy 4d,4e,4f
i 5a ze względu na wycieczki odbędą się w innych term. (szczegóły w tabeli poniżej).

 

zebrania PDF

Skip to content