KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

Cele konkursu:

 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych;
 • pobudzenie wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej dzieci;
 • dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym;
 • kształtowanie poczucia estetyki;
 • doskonalenie sprawności manualnych;
 • rozbudzenie świadomości poszanowania książek.

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest świetlica w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie.
 2. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-IV Szkoły Podstawowej nr 14 w Lublinie.
 3. Jeden autor może dostarczyć jedną pracę plastyczną.
 4. Zadaniem uczestników jest wykonanie zakładki do książki. Praca może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane itp.). Mogą zostać użyte dowolne materiały niebrudzące i nieniszczące książki. Kształt pracy dowolny.
 5. Praca powinna posiadać metryczkę na odwrocie lub dopiętą do zakładki:

Imię i Nazwisko Autora pracy, Klasa,

 1. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
 2. Z chwilą nadesłania prace przechodzą na własność Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich popularyzowania i eksponowania na wystawach.
 3. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone. Przewidziane są trzy nagrody – za I, II i III miejsce i wyróżnienia.
 4. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Przy ocenie prac Komisja będzie brała pod uwagę: pomysłowość, różnorodność materiałów wykorzystanych do wykonania zakładki, oryginalność i estetykę.
 5. Termin nadsyłania prac: 27.04.2018 r.
 6. Prace prosimy dostarczyć bezpośrednio do świetlicy 62.
 7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na początku maja. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Zespołu Szkół nr 12: www.zs12lublin.eu.
 8. Nagrody zostaną wręczone podczas apelu dotyczącego Święta Książki (termin zostanie podany przez stronę internetową szkoły).
 9. Z nadesłanych prac zostanie utworzona wystawa w budynku ZS nr 12 w Lublinie.
 10. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają

Organizatorzy:

Bożena Okuszko:

Agata Dąbczak-Pasternak

Joanna Kutnik

Życzymy twórczych inspiracji i sukcesów!

Skip to content