Serdecznie zapraszamy rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas 4-7 SP nr 14 im. T. Kościuszki w Lublinie oraz Gimnazjum nr 27 w Lublinie na zebrania z wychowawcami klas.

4g zebranie odwołane
4f zebranie odwołane