PROJEKT „HAŁAS I JEGO SKUTKI”

W dniu 1 marca 2018 roku w świetlicy szkolnej zostały przeprowadzone przez studentów z Wydziału Logopedii i Audiologii (Studenckie Koło Naukowe) z UMCS pierwsze z  cyklu zajęcia, które dotyczyły przyczyn hałasu oraz tego, jakie skutki ze sobą niesie. Zagadnienia, które zostały poruszone to: „jak można unikać hałasu” i „jak wprowadzać się w stan relaksu   i odpoczynku”. Dzieci podczas zajęć poznały budowę ucha, uczestniczyły w zabawach i zagadkach słuchowych oraz poznały, jaką drogę pokonuje fala, aby stała się dźwiękiem.

Bardzo dziękuję Pani kierownik świetlicy – Annie Lis za możliwość przeprowadzenie zajęć oraz pracownikom świetlicy: p. Agnieszce Rzedzickiej, p. Jackowi Ogorzałkowi, p. Paulinie Kopcińskiej – Wójcik, p. Mikołajowi Giszczakowi i p. Ewie Czajce – Kamińskiej za pomoc w realizacji warsztatów i opiece nad dziećmi. Panu Kamilowi Figlowi dziękuję za pomoc w opiece oraz za wykonanie pięknych zdjęć.

 

Koordynator projektu:

Małgorzata Ostaszewicz

Skip to content