KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie uczniów klas I – III.

  1. Cele konkursu:

– Popularyzowanie oraz kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych związanych z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą.

– Pogłębienie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palmy i pisanki w obrzędowości ludowej.

– Rozbudzanie inwencji twórczej dzieci.

– Przekazywanie tradycji w rodzinie.

  1. Konkurs ma charakter otwarty.

Uczestnicy konkursu mają wykonać tradycyjne pisanki lub palmy wielkanocne.

  1. Warunki udziału:

– wykonanie najciekawszej pisanki lub palmy wielkanocnej;

– wykorzystanie materiałów i tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych;

– samodzielne wykonanie pracy.

  1. Miejsce i termin składanie prac:

Prace należy składać do 20 marca 2018 r. (sala 138).

  1. Prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą następujące informacje:

imię i nazwisko uczestnika, klasa oraz nazwisko opiekuna.

  1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 22 marca 2018 r.

 

 

organizatorzy: K. Szerzeniewska, E. Koniczyńska, E. Piekarniak

Skip to content