STAWIAM NA KULTURĘ II !!!

To projekt, w którym brały udział klasy V szkoły podstawowej.

Projekt miał na celu uświadomienie młodym ludziom, że mają wpływ na swoje środowisko lokalne. Dając im możliwość działania oraz odpowiednie narzędzia do przygotowania własnych inicjatyw społecznych, stają się aktywnymi działaczami lokalnymi.

Szczególnie ważnym elementem nawiązującym do obchodów Wielkiego Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich był warsztat początkowy projektu Stawiam na Kulturę II. W syntetyczny sposób opierał się on na historii miasta, pozwolił przywołać istotne postaci, miejsca i wydarzenia oraz opowiedzieć tę historię w sposób przystępny i atrakcyjny dla młodzieży.

Warsztat wprowadzający ukierunkował także kolejne trzy mikroprojekty przygotowane przez uczestników warsztatów. Poprzez nie stali się organizatorami wydarzeń kulturalnych, a także poszerzyli swoją wiedzę na temat historii Lublina oraz podzielili się tą wiedzą z kolegami i koleżankami uczęszczającymi do Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie.

Uczniowie klasy Vb aktywnie uczestniczyli w grze miejskiej wokół 200 rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Koordynatorką projektu była Pani Anna Barton.

Partnerem projektu był Dzielnicowy Dom Kultury Węglin.

Wydarzenie było współfinansowane ze środków Miasta Lublin w ramach programu „Dzielnice Kultury”.

 

Elżbieta Mazur

Iwona Drobek

Ewa Iwan

Skip to content