Umiem pływać

Szanowni Rodzice uczniów klas I,

uprzejmie informuję, że Wydział Sportu i Turystyki planuje realizację w 2018 r.
projektu pn. „Umiem pływać”.

Projektem zostaną objęci uczniowie klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lublin.

W związku z powyższym w najbliższy wtorek o godz. 1700 w skrzydle klas I-III (I piętro) odbędzie się spotkanie z pracownikiem Wydziału Sportu i Turystki, który przekaże Państwu informacje dotyczące projektu.

 

Serdecznie zapraszam.

Ewelina Zakrzewska

wicedyrektor

Skip to content